Zoek

Disclaimer

Disclaimer

1. Inhoud
Silema Revalidatietechniek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van Silema Revalidatietechniek. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermd(e) werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
Silema Revalidatietechniek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke directe of indirecte schade dan ook ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op de website van Silema Revalidatietechniek. Silema Revalidatietechniek behoudt zich het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Silema Revalidatietechniek.

2. Verwijzingen en links
Deze website kan koppelingen bevatten naar websites die door andere partijen dan Silema Revalidatietechniek worden geëxploiteerd. Dergelijke koppelingen worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Silema Revalidatietechniek heeft geen zeggenschap over dergelijke websites, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan noch voor de koppelingen.
Silema Revalidatietechniek is niet verantwoordelijk voor het doorgeven via webcast of andere vorm vanaf een dergelijke gekoppelde website. Het feit dat Silema Revalidatietechniek koppelingen naar dergelijke websites opneemt, impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Silema Revalidatietechniek van het materiaal op die websites, noch enige associatie met de exploitanten ervan.

3. Auteursrecht
Copyright © 2011 Silema Revalidatietechniek, Rondven 3e, 6026 PX Maarheze – The Netherlands.
Alle rechten voorbehouden. Realisatie: Robbie Ditch Productions.
Alle op deze website genoemde product- of bedrijfsnamen kunnen merken van hun respectieve eigenaren zijn. De op deze website voorkomende namen van bedrijven, producten, personen, karakters en/of data zijn verzonnen en niet bedoeld om te verwijzen naar bestaande personen, bedrijven, producten of gebeurtenissen, tenzij anders is aangegeven.
Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend, worden voorbehouden.
Voor vragen of problemen in verband met deze service kunt u contact opnemen met verkoop[at]silema[dot]nl.

4. Privacy
Indien u wordt gevraagd uw gegevens in te geven (email-adres, naam, adres) gebeurt dat vrijwillig. Silema Revalidatietechniek betracht uiterste zorgvuldigheid aangaande gebruik, opslag en beheer van deze gegevens met inachtneming van de hierop van toepassing zijnde nederlandse wetgeving.

5. Wettelijke waarde van deze Disclaimer
Deze disclaimer moet gezien worden als deel van de totale internet-publicatie. Als onderdelen of terminologie niet volledig of juist zijn, is dit niet van invloed op de inhoud of juistheid van andere delen.

Scroll naar boven